Na stronie internetowej projektu Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym wysłuchać można nagrania z wykładu prof. Włodzimierza Lengauera pt. Cielesność bogów greckich.
Projekt Somatotes realizuje Sekcja Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii. Jak informuje strona internetowa projektu, jego tematem przewodnim jest „ciało i cielesność rozpatrywane w różnych aspektach historycznych”.
Linki: