Znany jest już program Session on Indo-European Historical Linguistics,  która odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu.
10. 00 Session opening

  • 10. 00 Ireneusz Kida (Uniwersytet Śląski), Ambivalent para-hypotactic structures (PH structures) in Old English and their implications for Indo-European corpus linguistics
  • 10. 30 Dariusz Piwowarczyk (Uniwersytet Jagielloński), The Importance of the Sabellic languages for the reconstruction of Proto-Italic and PIE
  • 11. 00 Daria Izdebska (Uniwersytet Jagielloński), One-armed berserks swollen with anger – Beowulf and the Indo-European Battle-rage
  • 11.30 Chen Jing (Jinling Institute of Technology, Uniwersytet Śląski), Seeing the Similarities in Grammatical Word Order Between Ancient Chinese and Modern English by Errors Analysis
  • 12. 00 Teresa Włosowicz (Uniwersytet Śląski), Code-switching in a Multilingual Company and in the Academic Context: A Passing Fad or the Emergence of a New Language Variety?

12. 30 Break
Afternoon session

  • 13.00 Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), Indo-European Middle Verbs Formed with -R- as a Phonetic Archaism
  • 13.30 Małgorzata Rządkiewicz (Uniwersytet Łódzki), Latin semel ‘once’ and the pronominal case ending *-el
  • 14.00 Rafał Rosół (Uniwersytet Jagielloński), Dwa zapożyczenia niemieckie w języku polskim
  • 14.30 Łukasz Ostręga (Uniwersytet Jagielloński), Średniowieczny i współczesny obraz dialektalny Włoch – porównanie koncepcji
  • 15.00 Ignacy Ryszard Danka (Uniwersytet Łódzki), Charakter indoeuropejski języka hiszpańskiego

Session closure
Do pobrania: Abstrakty referatów