Nakładem Wydawnictwa IBL PAN ukazała się książka Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza (Warszawa 2009, s. 543).

Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego
Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego

Tom jest pokłosiem Spotkań Mediewistycznych, jakie w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN odbyły się w czerwcu 2008 r. Prócz studiów poświęconych tak osobie, jak arcydziełu biskupa Wincentego, książka mieści zapis dyskusji nad referatami, a także wykaz wydań Kroniki i przegląd prac, jakie na jej temat opublikowano w ciągu ostatnich 200 lat.

Autorami artykułów pomieszczonych w książce są:

Jacek Banaszkiewicz
Piotr Bering
Janusz Bieniak
Bogdan W.Brzustowicz
Robert Bubczyk
Dragos Calma
Marek Cetwiński
Katarzyna Chmielewska
Ryszard Grzesik
Zenon Kałuża
Karol Kollinger
Paweł Kozioł
Adam Krawiec
Jakub Z. Lichański
Jacek S. Matuszewski
Wojciech Mrozowicz
Adrien Quéret Podesta
Henryk Samsonowicz
Edward Skibiński
Leszek P.Słupecki
Janusz Sondel
Vratislav Vaníček
Przemysław Wiszewski
Witold Wojtowicz
Paweł Żmudzki

Źródło: mediewistyka.net