Nakładem wydawnictwa „Homini” i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się ksążka Dariusza Słapka pt. Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium (Kraków 2010). 

Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium
Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium

Informacja wydawnicza:

Sport i widowiska w świecie antycznym to wyczerpujące, monograficzne przedstawienie zjawiska sportu, wszelkich jego przejawów i podstaw kulturowych i filozoficznych, w epoce, która stanowi podwaliny współczesnego świata. Adresowana jest zarówno do środowisk akademickich (trudno przecenić obszerny aparat bibliograficzny do każdego z 350 haseł encyklopedii), jak i do szerokiego kręgu odbiorców, od humanistów rozmiłowanych w antyku po kibiców sportowych. Do haseł dołączony jest bogaty materiał ilustracyjny. To obszerne dzieło stanowi cenne i niezbędne uzupełnienie takich podstawowych publikacji jak „Encyklopedia kultury antycznej” czy „Encyklopedia sztuki starożytnej”, przybliżając czytelnikom jeden z ważniejszych, a nie dość opracowanych dotąd w polskiej literaturze naukowej aspektów kultury świata antycznego. Lektura starannie sformułowanych, erudycyjnych haseł – miniesejów może pogłębić sposób postrzegania sportu, funkcjonującego w świadomości społecznej głównie jako zjawisko popkulturowe, ukazując jego zapomniane podłoże ideowe, związki z zachowaniami kultowymi i wreszcie z przebogatym dziedzictwem sztuk pięknych – przedstawieniami plastycznymi, muzyką, poezją i prozą.”

Źródło: Strona internetowa Wydawnictwa Homini