W ostatnim tomie czasopisma „Stuida Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis” (vol. 129, 2009) ukazały się również przyczynki do badań nad językami starożytnymi.  Mowa tu o następujących artykułach:

  • Piotr P. Chruszczewski, Runic Inscriptions as Instances of Proto-Books
  • Hubert Wolanin, The Origin of the Opposition (casus rectus – casus obliqui) in the Linguistics of Ancient Greece 
  • Robert Woodhouse,  An Overview of Research on Phrygian from the Nineteenth Century to the Present Day

Pełny spis treści tego tomu znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa UJ.