W katastrofie samolotu delegacji zmierzającej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej ponieśli śmierć przedstawiciele świata nauki i kultury:
JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Ryszard Rumianek, biblista;
Pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych dr Andrzej Kremer, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kustosz Ewa Bąkowska (wnuczka gen.  Mieczysława Smorawińskiego), kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka, mediewista i historyk dziejów najnowszych;
Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Informacje o Mszy Św. w intencji JM Rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka na stronie internetowej UKSW
Informacje o Mszy Św. w intencji dr. Andrzeja Kremera na stronie internetowej ZPRz WPiA UJ