Ostatni tom kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” IV (2009) nr 4 został w całości poświęcony różnym zagadnieniom z filozofii starożytnej. 

Spis treści

ARTYKUŁY

 • Krzysztof Narecki Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu
 • Dorota Zygmuntowicz Powstanie i upadek Kallipolis w „Państwie” Platona: granice politycznej wizji
 • Tomasz Kaputa Platońska metoda diairesis w dialogach „Sofista”i„Polityk”
 • Agnieszka Woszczyk Koncepcja ἀληθὴς ἄνθρωπος w „Enneadach” Plotyna
 • Przemysław Paczkowski Klasyczna filozofia grecka wobec problemu wolności i wolnej woli

PRZEKŁADY

 • Janina Gajda-Krynicka Wprowadzenie
 • Gorgiasz z Leontinoi O niebycie albo o naturze
 • Joanna Komorowska Plutarcha z Cheronei „Platonicae Quaestiones”: wprowadzenie do problematyki
 • Plutarch z Cheronei Quaestiones platonicae I
 • Artur Pacewicz Galen o naturze wiedzy medycznej
 • Galen z Pergamonu O szkołach dla początkujących
 • Dariusz Stępkowski Herbart i Platon
 • Johann F. Herbart Rozważanie o podstawach systemu Platońskiego

RECENZJE

 • Damian Leszczyński Lekcja filozofii starożytnej [Lloyd P. Gerson, Ancient epistemology, Cambridge University Press, Cambridge 2009, ss. 179]
 • Artur Pacewicz Interpretacje starożytnej myśli sokratycznej [Socratica 2005, L. Rosetti, A. Stavru (cur.), Levante Editori, Bari 2008, ss. 283]
 • Tomasz Mróz Postęp bez rozboju, ale i badania bez postępu [Wiesława Sajdek, Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 296]
 • Jan Krasicki, Pragmatyzm i egzystencja [Stanisław Kijaczko, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss.274]

 Źródło: Strona internetowa czasopisma.