Ex imo corde invitamus Te ad concilium Latinum quod fiet hoc anno die 29-o m. Maii (qui est dies Saturni) post meridiem, cui autem titulus: Philosophorum dicta et mores. Tractabitur de philosophorum vita gestisque: eorum dicta acuta factaque mirabilia proferentur quaereturque quantopere – si omnino – cum doctrina sua congruerint.  Quod concilium habebitur in auditorio 103 in aedibus nostris, sitis Lodziae ad viam Lipowa 81, quo facile pervenias tramine urbano 12 ab utraque statione ferriviaria. Nulla contributio solvenda erit. Eis qui verba quaedam facere velint rei titulus mittendus est ad Sbigneum Danek aut Annam Maciejewska (vide infra) usque ad Kalendas Maias. Quem terminum obsecramus strictissime, observetis, ut de ordine rerum mature constitui possit. Si quid praeterea scire vis, quaere a Sbigneo Danek (tel. 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl) aut ab Anna Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl).

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 29 maja 2009 r. po południu odbędą się VI Łódzkie Warsztaty Neolatynistyczne, organizowane w tym roku pod hasłem Philosophorum dicta et mores. Tematem spotkania będzie życie filozofów antycznych i późniejszych, ich charakterystyczne zachowania i powiedzenia, lecz również  kwestia, w jakim stopniu to, co robili, było zgodne z głoszoną przez nich nauką. Miejscem obrad będzie sala 103 w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ przy ul. Lipowej 81 w Łodzi (z obu łódzkich głównych dworców kolejowych dogodny dojazd tramwajem nr 12). Udział w warsztatach jest bezpłatny.  Tytuły wystąpień (niezbyt długich) prosimy zgłaszać do dr Anny Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa Danka w terminie do 1 maja. Obowiązuje język łaciński. Dodatkowe informacje: Z. Danek (tel. 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl), A. Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl).