Nakładem PAU, jako 16 tom w serii Biblioteki Przekładów z Literatury Starożytnej, ukazały się w nowym, komentowanym przekładzie pióra Stanisława Śnieżewskiego Sylwy Publiusza Papiniusza Stacjusza (Kraków 2010, ss. 155).

Sylwy 1,1 (Statii Papinii Neapolitani Opera, Basilea 1531)
Sylwy 1,1 (Statii Papinii Neapolitani Opera, Basilea 1531)

Spis treści:
Uwagi wstępne 5
SYLWY
Księga pierwsza 15
Księga druga 43
Księga trzecia 69
Księga czwarta 95
Księga piąta 121
Bibliografia (wybór) 149
Fragmenty pierwotnej wersji przekładu publikował portal Traditio Europae.