29 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Sosnowcu sesja poświęcona językoznawstwu indoeuropejskiemu. Organizatorzy zapraszają do udziału w sesji pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych językoznawstwem indoeuropejskim. Chęć udziału w sesji należy zgłosić organizatorom do 15 kwietnia.
Tematyka:

  • History of Indo-European languages (Slavonic, Germanic, Romance, Celtic, Indo-Iranian, etc.) from the beginnings till now.
  • Aspects of the historical grammar of Indo-European languages (syntax, morphology, phonology, phonetics, lexis, etymology, etc.)Politics, war, education, religion, customs, habits, etc. in Indo-European.
  • Language contact in Indo-European.
  • Other Indo-European studies (archeology, paleography and related fields of study)

Szczegółowe informacje: strona internetowa organizatorów