W ostatnim tomie czasopisma „Folia Philosophica” (XXVII, 2009) wydawanego na Uniwersytecie Śląskim ukazał się m.in. artykuł Agnieszki Woszczyk pt. Koncepcja monopsychizmu a wymiary bytowania człowieka w Enneadach Plotyna oraz dwie recenzje tejże autorki dotyczące prac z zakresu filozofii starożytnej. Pierwsza z nich zatytułowana Parmenidejskie kroczenie drogą Prawdy traktuje o książce D. Kuboka, Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004 (recenzja dostępna również on-line w CEEOL), druga z kolei, tj. Platońska teoria najwyższych zasad bytowych, odnosi się do pracy Bogdana Dębińskiego pt. Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki, Katowice 2003 (recenzja dostępna on-line w  CEEOL).

Źródło: Strona internetowa Wydawnictwa UŚ oraz CEEOL