W szóstym tomie czasopisma „Scripta Classica” (pod red. Tomasza Sapoty) znajdują się następujące artykuły:
Kamila Kowalczyk, Poetic Inspiration in Homer’s Iliad and Odyssey
Zbigniew Szczurowski, A Pragmatic Analysis of Achilles’ First Speech in Homer’s Iliad
Jan Kucharski, The Rhetoric of Simon’s Adversary (Lysias 3)
Hubert Wolanin, Diathesis in the Techne Grammatike Attributed to Dionysios Thrax and in the Peri syntaxeos by Apollonios Dyskolos. A Comparative Analysis
Józef Korpanty, Pojedynek Eneasza z Turnusem (Eneida XII 887—952). Analiza wybranych elementów stylistycznych
Tadeusz Aleksandrowicz, M. Terentius Varron dans la culture romaine et européenne
Elżbieta Włodarczyk, Politics and the Stars. Elements of Augustan Ideology in Germanicus’ Aratea
Michał Czerenkiewicz, De providentia in orbe terrarum malis adflicto a Seneca Philosopho depincta
Maciej Helbig, De mortibus boum — sielanki ostatnie starcie
Katarzyna Warcaba, The Language and Style of Cassia’s Secular Poetry
Marta Wowra, East-West. The Theory of Guna in A.W. Schlegel’s Translation of the Bhagavadgita