Prof. Jerzy Axer koordynujący projekt The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times the Frontiers of Humanity został laureatem III edycji konkursu w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie FNP.
Celem programu, jak donosi strona internetowa FNP:

jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Źródło: FNP