Polskie Towarzystwo Filologiczne
Koło Poznańskie
zaprasza na zebranie naukowe we wtorek 16 marca.
W programie referat pt. Ad Indiam petentes. Michała Boyma prośby o wyjazd na misje dalekowschodnie, który wygłosi dr Monika Miazek (UAM).
Zebranie odbędzie się w Collegium Maius (ul. Fredry 10), w sali 328 o godz. 17.30.
Źródło: Organizatorzy