Tag Archives: Pracownia Literatury Średniowiecza

Paweł Figurski, Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją

W ramach połączonego seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracowni Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) dr Paweł Figurski wygłosi referat pt. Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Spotkanie odbędzie się 21 lutego w Pałacu Staszica w sali A27 (dawna sala 19C) o godz. 16.00.

Odwołane: Retoryka a tekstologia. Problemy edycji Kodeksu Nargielewicza

UWAGA! Seminarium zostało odwołane z powodu choroby Prelegenta. Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) zapraszają na kolejne połączone seminarium, podczas którego Pracownia Literatury Średniowiecza przedstawi temat Retoryka a tekstologia. Problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3). Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2018 r. o godz. 16 w Warszawie,… Read More »