CfP: Classica Cracoviensia XXII (2019)

przez | 17 lipca 2019

Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (lista B, 9 pkt.), wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, zaprasza do składania artykułów z zakresu: antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej do numeru 22 (rocznik 2019). Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 30 listopada 2019 roku na adres redakcji: classica.cracoviensia@outlook.com.

Informacje na temat czasopisma oraz norma redakcyjna: http://www.akademicka.pl/classicacracoviensia/

Najnowszy numer rocznika: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=45279