Stanisław Rosik, Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?

przez | 4 lutego 2019

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazała się książka Stanisława Rosika pt. Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą? W tysiąclecie Kroniki Thietmara (Wrocław 2018, ss. 62).

Stanisław Rosik, Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?

Stanisław Rosik, Wortizlava. Czy Wrocław był(a) kobietą?

Więcej informacji: strona wydawnictwa