W miesięczniku “Szkoła” o języku łacińskim

By | 4 kwietnia 2017

W czasopiśmie Szkoła. Miesięcznik Dyrektora począwszy od marcowego numeru (2017) ukazują się (co dwa miesiące) felietony na temat języka łacińskiego autorstwa Rafała Rosoła. Pierwszy tekst nosi tytuł Łacińskie ozdobniki w języku polskim. Więcej informacji: strona czasopisma.