Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1

przez | 6 lutego 2017

Ukazał się kolejny zeszyt Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1 (Kraków 2016).

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. V, z. 1

Więcej informacji: strona wydawnictwa