Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe

przez | 29 stycznia 2017

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe pod redakcją Mirosława J. Leszki i Kiriła Marinowa (Łódź 2016, Byzantina Lodziensia XXIII, ss. 348).

Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe

Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe

Więcej informacji: strona wydawnictwa