Tomasz Pełech, Obraz “obcego” w Aleksjadzie Anny Komneny. Przypadek Normanów

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazała się książka Tomasza Pełecha pt. Obraz “obcego” w Aleksjadzie Anny Komneny. Przypadek Normanów (Wrocław 2016, ss. 256). 

Tomasz Pełech, Obraz "obcego" w Aleksjadzie Anny Komneny

Tomasz Pełech, Obraz “obcego” w Aleksjadzie Anny Komneny

Więcej informacji: strona wydawnictwa.