Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie w administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana

Nakładem wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Katarzyny Kapłoniak pt. Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana (Kraków 2013, ss. 342).

Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie w administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjan

Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie w administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjan

Więcej informacji: strona wydawnictwa