Filozofia Nauki 4/2013

Ukazał się kolejny numer czasopisma Filozofia Nauki (4 (84) /2013), w którym opublikowano m.in. pracę Piotra Błaszczyka i Kazimierza Mrówki pt. Euklides i Arystoteles o ciągłości. Część I. Euklides (Warszawa 2013, s. 162).

Filozofia Nauki 4/2013

Filozofia Nauki 4/2013

Więcej informacji: strona wydawnictwa