Krzysztof Amielańczyk, Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Krzysztofa Amielańczyka pt. Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym (Lublin 2013, ss. 376).

Krzysztof Amielańczyk, Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym

Krzysztof Amielańczyk, Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym

Więcej informacji: strona wydawnictwa