Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji

przez | 19 maja 2013

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka Jacka Wiewiorowskiego pt. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji (Poznań 2012, ss. 385). 

Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji

Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji

Abstrakt:

Praca omawia sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji (vicarius dioeceseos) w okresie od powołania tego urzędu na przełomie III i IV w. n.e. (w ramach tzw. reform dioklecjańsko-konstantyńskich) aż do reform administracyjnych Justyniana Wielkiego z lat 535-536 i likwidacji tradycyjnych wikariatów (w całym Imperium Romanum – uwzględniając podział na cesarstwo wschodnie i zachodnie). Jest pierwszą w literaturze światowej monografią dotyczącą w całości wikariuszom diecezji i ich sądownictwu. Książka daje odpowiedź na pytanie o jego zakres w świetle źródeł pisanych (prawniczych, narracyjnych i epigraficznych) oraz źródeł ikonograficznych, podważając zakorzeniony w piśmiennictwie pogląd o sprawowaniu przez wikariuszy funkcji sędziów odwoławczych od orzeczeń większości namiestników prowincjonalnych oraz ukazuje okoliczności w jakich wydawane były konstytucje cesarskie, podstawowe źródło prawa w epoce późnego antyku. Książka będąc przyczynkiem do poznania historii późnego Cesarstwa Rzymskiego, pokazuje wkład praktyki wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez wikariuszy dla rozwoju instytucji prawa rzymskiego i ograniczenia ustawodawstwa cesarskiego jako źródła powstania prawa.

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści: strona wydawnictwa.