Henryk Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny.

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się książka Henryka Pietrasa pt. Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny (Kraków 2013).

Henryk Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny.

Henryk Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny.

Więcej informacji: strona wydawnictwa