Christianitas Antiqua: Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się pod red. Grzegorza Szamockiego książka pt. Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (Gdańsk 2010, ss. 196, seria: Christianitas Antiqua vol. III). Źródło: strona internetowa wydawnictwa