Konferencja: Metodologia badań kulturoznawczych

przez | 28 października 2010

Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej “Ignatianu” planuje zorganizowanie w maju lub czerwcu 2011 roku III Ogólnoposkiej Konferencji Metodologicznej pt. “Metodologia badań kulturoznawczych”. Źródło: strona internetowa Ignatianum.