Aleksandra Klęczar, Kobiety i mężczyźni w hellenistycznych lamentach na śmierć Adonisa

Online

W ramach seminarium poświęconego poezji hellenistycznej organizowanego pod egidą trzech oddziałów PTF dr hab. Aleksandra Klęczar (Instytut Filologii Klasycznej UJ) wygłosi 29 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30  referat pt. Kobiety i mężczyźni w hellenistycznych lamentach na śmierć Adonisa. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet. Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku Link do spotkania: […]

Anna Maciejewska o swoim przekładzie Odysei

Dnia 5 maja 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalne (Google Meet) seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego dr Anna Maciejewska (Studium Języków Obcych UŁ) przedstawi swój przekład Odysei.

Marek Węcowski, Łuk Odysa i ślady gigantomachii w Odysei

Dnia 6 października 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalnie seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego dr hab. Marek Węcowski, prof. UW (Wydział Historii UW) wygłosi referat pt. Łuk Odysa i ślady gigantomachii w Odysei. Więcej informacji: profil fb wydarzenia.

Inga Grześczak, Miłość w czasach zarazy

Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na zdalne seminarium doktoranckie, które odbędzie się w środę 20 października 2021 r. o godz. 18.30 (za pośrednictwem Google Meet). Będzie to prezentacja nowo opublikowanej książki pt. Łuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek), którą opracowała Inga Grześczak (Warszawa 2021).

Wystąpienia gości z Toronto w IFK UW

Dnia 3 listopada 2021 r.  o godz. 16.45 w Instytucie Filologii Klasycznej UW odbędzie się seminarium doktoranckie online (Google Meet), podczas którego przewidywane są dwa gościnne wystąpienia:  1. Dr Regina Höschele (University of Toronto), Pessimi poetae – A Worst of; 2. Prof. Peter Bing (University of Toronto), The Death of the Author: Hesiod’s Double Burial […]

Philip Hardie, The Ovidian Sublime. Antiquity and After

Instytut Filologii Klasycznej UAM zaprasza na wykład pt. The Ovidian Sublime. Antiquity and After, który wygłosi prof. Philip Hardie (Trinity College, Cambridge). Wykład odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie IFK UAM.

Elżbieta Wesołowska, Tezeusz w Owidiuszowych Heroidach

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Tezeusz w Owidiuszowych Heroidach, który wygłosi prof. Elżbieta Wesołowska. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00 (Collegium Maius, ul. Fredry 10, s. 328).

Tomasz Mojsik, Orfeusz i mitografia: jak dziś czytać mity greckie?

Komisja Filologii Klasycznej PAU zaprasza na wykład online pt.  Orfeusz i mitografia: jak dziś czytać mity greckie?, który wygłosi dr hab. Tomasz Mojsik, Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2021 r. o godz. 17.00 (Platforma wymiany naukowej PAU).