Alfred Twardecki, Grecka poezja epitafijna Królestwa Bosporańskiego

Dnia 8 grudnia 2021 r. o godz. 18.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UW odbędzie się zdalne seminarium doktoranckie  (Google Meet), podczas którego dr Alfred Twardecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) wygłosi referat pt. Grecka poezja epitafijna Królestwa Bosporańskiego.

Tomasz Mojsik, Posejdippos 118 A-B i rola Sitz im Leben w interpretacji: komentarz do wybranych aspektów utworu

Polskie Towarzystwo Filologiczne (oddziały w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu) zaprasza na seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, które odbędzie się w formie zdalnej 9 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 (Google Meet). Podczas seminarium dr hab. Tomasz Mojsik (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB) wygłosi referat pt. Posejdippos 118 A-B i rola Sitz im Leben w interpretacji: komentarz do […]

Emilia Żybert, Alkibios (Nic. Th. 541-549, 666-675): najsłynniejszy nieznany heros

Polskie Towarzystwo Filologiczne (oddziały z Krakowa, Warszawy i Wrocławia) zaprasza na seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, które odbędzie się w formie zdalnej w czwartek 13 stycznia 2022 r. o godz. 18.30 (Google Meet). Podczas seminarium dr hab. Emilia Żybert (ISKŚiO UWr) wygłosi referat pt. Alkibios (Nic. Th. 541-549, 666-675): najsłynniejszy nieznany heros. Więcej informacji: strona fb wydarzenia.

Aleksandra Klęczar, Pan K. w drodze na Parnas. Próba interpretacji carmen 105 Katullusa

Polskie Towarzystwo Filologiczne (oddziały w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu) zaprasza na kolejne seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, które odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. o godz. 18.30 online (Google Meet). Podczas seminarium dr hab. Aleksandra Klęczar (IFK UJ) wygłosi referat pt. Pan K. w drodze na Parnas. Próba interpretacji carmen 105 Katullusa. Więcej informacji: profil […]

[:pl]Elżbieta Wesołowska, Jak nie powiedzieć, żeby powiedzieć i jak to przetłumaczyć? Rozterki tłumaczki…[:]

Koło Naukowe Klasyków UAM zaprasza na kolejny wykład z cyklu Akademejon, który odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 19:00 w sali 328 Collegium Maius. Tym razem prof. Elżbieta Wesołowska podzieli się rozterkami, które towarzyszyły jej przy tłumaczeniu passusu z Owidiuszowych Listów z Pontu (Epistulae ex Ponto IV 12, 1-16, ze szczególnym uwzględnieniem […]

[:pl]Jakub Zbądzki, Batrachomyomachia odczytywana na nowo. Hellenistyczne tło poematu i granice jego interpretacji[:]

Dnia 20 maja 2022 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalne krakowsko-warszawsko-wrocławskie seminarium PTF (Google Meet), podczas którego mgr Jakub Zbądzki (Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego UWr) wygłosi referat pt. Batrachomyomachia odczytywana na nowo. Hellenistyczne tło poematu i granice jego interpretacji. Więcej informacji: profil fb IFK UW.

[:pl]Tomasz Mojsik, Jak odróżnić prawdziwe Muzy od fałszywych?[:]

Dnia 13 czerwca 2022 r. o godz. 18.30 (za pośrednictwem Google Meet) odbędzie się kolejne seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, organizowane pod egidą oddziałów PTF z Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Podczas spotkania dr hab. Tomasz Mojsik (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB) wygłosi referat pt. Jak odróżnić prawdziwe Muzy od fałszywych? Wskazówki dla czytelnika literatury antycznej […]

[:pl]Ałła Brzozowska, Obraz wojny sprawiedliwej w poemacie Samuela Wolfa.[:]

Gdański Oddział PTF zaprasza na wykład dr Ałły Brzozowskiej (UWr) pt. Rex iustus in bello iusto. Obraz wojny sprawiedliwej w poemacie Samuela Wolfa. Wykład odbędzie się dnia 24 października 2022 r. o godz. 17.30 za pośrednictwem MS Teams (link). Więcej informacji: profil FB wydarzenia

[:pl]Mikołaj Szymański, Poemat dydaktyczny o homonimach[:]

Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na Seminarium Mercuriale, które odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 18.30 za pośrednictwem Google Meet (link). Podczas spotkania prof. Mikołaj Szymański (IFK UW) wygłosi referat pt. Poemat dydaktyczny o homonimach. Więcej informacji: profil FB wydarzenia.

[:pl]Aleksandra Klęczar, Odyseja przeciwieństw. Elegia III 12 Propercjusza między Rzymem a Aleksandrią[:]

Online

W ramach seminarium organizowanego pod egidą oddziałów PTF z Krakowa, Warszawy i Wrocławia dr hab. Aleksandra Klęczar (Instytut Filologii Klasycznej UJ) wygłosi w czwartek 9 lutego 2023 r. o godz. 18.30 referat pt. Odyseja przeciwieństw. Elegia III 12 Propercjusza między Rzymem a Aleksandrią. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet. Więcej informacji: strona wydarzenia na […]