Seminarium "Teoria idei Platona"

Instytut Myśli Józefa Tischnera Sławkowska 14, Kraków

Kwartalnik Kronos, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz IFiS UP zapraszają na seminarium poświęcone teorii idei Platona. Seminarium będzie odbywać się co dwa tygodnie. Omawiane będą dialogi Platona wraz z neokantowskim komentarzem Paula Natorpa (Teoria idei Platona: wprowadzenie do idealizmu, 1921). Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Instytucie Myśli Józefa […]

Seminarium "Teoria idei Platona"

Instytut Myśli Józefa Tischnera Sławkowska 14, Kraków

Kwartalnik Kronos, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz IFiS UP zapraszają na seminarium poświęcone teorii idei Platona. Seminarium będzie odbywać się co dwa tygodnie. Omawiane będą dialogi Platona wraz z neokantowskim komentarzem Paula Natorpa (Teoria idei Platona: wprowadzenie do idealizmu, 1921). Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Instytucie Myśli Józefa […]