Wojciech Mrozowicz, Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.)

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego organizowanego przez IBL PAN, IHN PAN, IFiS PAN, IFP UAM oraz IH UJK prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz wygłosi 26 marca 2021 r. o godz. 10 referat pt. Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.). Spotkanie odbędzie się online za pomocą Google […]

Paulina Pludra-Żuk, Marta Czyżak, Warto oceniać książkę po okładce

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego dr Paulina Pludra-Żuk i dr Marta Czyżak wygłoszą 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10 referat pt.  Warto oceniać książkę po okładce, czyli o poszukiwaniu średniowiecznej makulatury w oprawach rękopisów i druków z terenu Prus krzyżackich. Spotkanie odbędzie się online.Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o […]

Agnieszka Fabiańska, „Historia scholastica” Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego mgr Agnieszka Fabiańska wygłosi 7 maja 2021 r. o godz. 10 referat pt. "Historia scholastica" Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych. Spotkanie odbędzie się online.Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFiS PAN, Zakład Historii Języka […]

Jerzy Kaliszuk, Adligaty w inkunabułach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego dr hab. Jerzy Kaliszuk wygłosi 29 października 2021 r. o godz. 10 referat pt. Zapomniane (niemal) teksty. Adligaty w inkunabułach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (raport z badań). Spotkanie odbędzie się online (link).Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN, Zakład Historii […]

Anna Ledzińska, SANCTUS – definicje tekstowe znaczenia słowa w pismach Izydora z Sewilli

W ramach Seminarium Mediewistycznego dr Anna Ledzińska wygłosi 17 grudnia 2021 r. o godz. 10 referat pt. SANCTUS - definicje tekstowe znaczenia słowa w pismach Izydora z Sewilli. Spotkanie odbędzie się online (kontakt do organizatorów: prof. prof. Mieczysław Mejor, Jerzy Kaliszuk).Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN […]

Jacek Soszyński, „Renesans dwunastego wieku” Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki

W ramach Seminarium Mediewistycznego dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN wygłosi 14 stycznia 2022 r. o godz. 10 referat pt. "Renesans dwunastego wieku" Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki. Spotkanie odbędzie się online (kontakt do organizatorów: prof. prof. Mieczysław Mejor, Jerzy Kaliszuk).Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię […]

[:pl]Wojciech Świeboda, Pisma antyheretyckie Stanisława ze Skarbimierza[:]

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego dr Wojciech Świeboda wygłosi 24 marca 2022 r. o godz. 9 referat pt. Pisma antyheretyckie Stanisława ze Skarbimierza. Spotkanie odbędzie się online (kontakt do organizatorów: prof. prof. Mieczysław Mejor, Jerzy Kaliszuk). Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN, Zakład Historii Filozofii Starożytnej […]

[:pl]Anna Adamska, Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin[:]

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00, prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) wygłosi referat pt. Średniowieczne kopiarze - źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w. Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Więcej informacji: Biuletyn Polonistyczny