Ivelin Ivanov, Bulgarian fortifications of the 7th-15th century

Collegium Witkowskiego UJ Gołębia 13, Kraków

Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KNHS UJ zaprasza w czwartek 21 marca 2019 r. o godzinie 17 na wykład pt. Bulgarian fortifications of the 7th-15th century, który wygłosi prof. Ivelin Ivanov (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie). Spotkanie odbędzie się w sali nr 17 Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13).

Ivelin Ivanov, Bulgarian fortifications of the 7th-15th century

Collegium Witkowskiego UJ Gołębia 13, Kraków

Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KNHS UJ zaprasza w czwartek 21 marca 2019 r. o godzinie 17 na wykład pt. Bulgarian fortifications of the 7th-15th century, który wygłosi prof. Ivelin Ivanov (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie). Spotkanie odbędzie się w sali nr 17 Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13).