Artur Rejter, Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny

Online

W ramach seminarium onomastycznego Nominarium organizowanego przez Pracownię Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN i Polskie Towarzystwo Onomastyczne prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski) wygłosi 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10 referat pt. Nazwy własne w piśmiennictwie średniowiecznym wobec obrazowości staropolszczyzny. Link do spotkania ZOOM: kontakt z organizatorami