John F. Finamore, Proclus on the Connection among Soul, Vehicles, and Body, and Its Effect on Improving Human Life

Akademia Ignatianum Kopernika 26, Kraków, Polska

Katedra Historii Filozofii (Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie) zaprasza na seminarium pt. Proclus on the Connection among Soul, Vehicles, and Body, and Its Effect on Improving Human Life, które poprowadzi John F. Finamore (Uniwersytet Iowa). Spotkanie odbędzie się 30 października 2017 r. o godzinie 16 w sali Rady Wydziału Filozoficznego AIK.

John F. Finamore, Proclus on the Connection among Soul, Vehicles, and Body, and Its Effect on Improving Human Life

Akademia Ignatianum Kopernika 26, Kraków, Polska

Katedra Historii Filozofii (Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie) zaprasza na seminarium pt. Proclus on the Connection among Soul, Vehicles, and Body, and Its Effect on Improving Human Life, które poprowadzi John F. Finamore (Uniwersytet Iowa). Spotkanie odbędzie się 30 października 2017 r. o godzinie 16 w sali Rady Wydziału Filozoficznego AIK.