Kraków w IX-XIII wieku

Polska Akademia Umiejętności Sławkowska 17, Kraków

W dniu 23 października 2019 r. o godz. 9 rozpocznie się konferencja Kraków w IX-XIII wieku poświęconą pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego. Obrady będą się toczyć w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Więcej informacji: strona PAU

Kraków w IX-XIII wieku

Polska Akademia Umiejętności Sławkowska 17, Kraków

W dniu 23 października 2019 r. o godz. 9 rozpocznie się konferencja Kraków w IX-XIII wieku poświęconą pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego. Obrady będą się toczyć w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Więcej informacji: strona PAU