Adam Goldwyn, Did Byzantines Feel Ecological Grief? (online)

Online

W ramach serii wykładów Teaming up with animals organizowanych przez Instytut Literaturoznawstwa UŚ dr Adam Goldwyn wygłosi 26 października o godz. 16 referat pt. Did Byzantines Feel Ecological Grief? Mourning the Natural World in Medieval Greek Literature. Osoby zainteresowane udziałem winny zgłosić chęc uczestnictwa na adres: bizancjum@us.edu.pl.

Angelos Kapellos, Men and Animals in Attic Oratory

Online

W ramach serii wykładów Teaming up with animals organizowanych przez Instytut Literaturoznawstwa UŚ Angelos Kapellos (University of Ioannina) wygłosi 25 listopada o godz. 16 referat pt. Men and Animals in Attic Oratory. Osoby zainteresowane udziałem winny zgłosić chęc uczestnictwa na adres: bizancjum@us.edu.pl.

Kirsty Stewart, Animals and humour in later Byzantine literature

Online

W ramach serii wykładów Zooming in on animals organizowanych przez Instytut Literaturoznawstwa UŚ Kirsty Stewart (Edinburgh University) wygłosi 14 kwietnia o godz. 16 referat pt. And all its stories are most comical: Animals and humour in later Byzantine literature. Harmonogram wykładów: strona cyklu