Anna Adamska, Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00, prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) wygłosi referat pt. Średniowieczne kopiarze - źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w. Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet. Więcej informacji: Biuletyn Polonistyczny

Hebrajski tekst odkryty w XV-wiecznej księdze poznańskiego sądu szlacheckiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza 31 stycznia 2023 r. o godz. 11 na prezentację tekstu hebrajskiego odnalezionego w księdze poznańskiego sądu szlacheckiego. W wydarzeniu w ramach obchodów XXVI Dnia Judaizmu wezmą udział prof. Hanna Zaremba (Zakład Studiów Średniowiecznych, Instytut Historii PAN), dr Adam Kozak (Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski PAN) i dr Przemysław Wojciechowski (Kierownik Oddziału […]

Piotr Osiński, Dzieje przekładu Moraliów Plutarcha z Cheronei autorstwa Mikołaja Kochanowskiego

Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na Seminarium Mercuriale, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. o godz. 18.30 za pośrednictwem Google Meet (link). Podczas spotkania Piotr Osiński (Instytut Filologii Klasycznej UW / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) wygłosi referat pt. Rękopis BOZ 1393 – dzieje przekładu Moraliów Plutarcha z Cheronei autorstwa Mikołaja Kochanowskiego. Więcej informacji: strona FB wydarzenia.