Adam Łukaszewicz, “Frazesy i teatr”? Ostatnie lata Antoniusza i Kleopatry

Dnia 20 stycznia 2021 r. o godz. 18.30 za pośrednictwem Google Meet odbędzie się seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Wydział Archeologii UW) wygłosi referat pt. "Frazesy i teatr"? Ostatnie lata Antoniusza i Kleopatry. Więcej informacji: strona fb IFK UW.