Wydarzenia – ostatnio zakończone

Marek Węcowski, Łuk Odysa i ślady gigantomachii w Odysei

Dnia 6 października 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalnie seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego dr hab. Marek Węcowski, prof. UW (Wydział Historii UW) wygłosi referat pt. Łuk Odysa i ślady gigantomachii w Odysei. Więcej informacji: profil fb wydarzenia.

Sesja dydaktyczna w ramach CIX Zjazdu PTF

Dnia 18 września 2021 r. w ramach CIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego odbędzie się zdalnie Sesja dydaktyczna.   Książeczkę abstraktów można pobrać ze strony Instytutu Filologii Klasycznej UAM.