Wystawa: Złota epoka Jagiellonów

Online

W Internecie można oglądać wirtualną wystawę Złota epoka Jagiellonów zrealizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Adam Goldwyn, Did Byzantines Feel Ecological Grief? (online)

Online

W ramach serii wykładów Teaming up with animals organizowanych przez Instytut Literaturoznawstwa UŚ dr Adam Goldwyn wygłosi 26 października o godz. 16 referat pt. Did Byzantines Feel Ecological Grief? Mourning the Natural World in Medieval Greek Literature. Osoby zainteresowane udziałem winny zgłosić chęc uczestnictwa na adres: bizancjum@us.edu.pl.

Paweł Gołyźniak, Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta (online)

Online

Kolejne posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się w trybie online w dniu 26 października 2020 r. o godz. 17.00. Podczas posiedzenia dr Paweł Gołyźniak (Instytut Archeologii UJ) wygłosi referat pt. Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta. Osoby, które nie są członkami Komisji, a chciałyby wziąć […]

Adrian Jusupović, Basqaqs in Rus: A Social Strategy of Power (online)

Online

W ramach Early Slavonic Webinar organizowanego przez Uniwersytet Oksfordzki dr hab. Adrian Jusupović (prof. IH PAN) wygłosi 3 listopada 2020 r. o godz. 17 (uwaga: GMT+1 !) referat pt. Basqaqs in Rus: A Social Strategy of Power. Więcej informacji: strona wydarzenia

Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” (od 5 listopada 2020 r. do 18 marca 2021 r.). Każdy blok tematyczny obejmuje 12 spotkań po ok. 80 minut wraz z dyskusją.Więcej informacji: strona […]

loading