Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa

Muzeum Drukarstwa ul. Ząbkowska 23/25, Warszawa

5 października 2019 r. w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbędzie się spotkanie Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa. Więcej informacji: strona Muzeum

Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa

Muzeum Drukarstwa ul. Ząbkowska 23/25, Warszawa

5 października 2019 r. w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbędzie się spotkanie Staropolskie drukarnie: Kraków, Wrocław i Warszawa. Więcej informacji: strona Muzeum