Arkadiusz Baron, Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona odkrytego na palimpseście w Turynie

Dnia 19 lutego 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU, podczas którego ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron wygłosi referat pt. Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona odkrytego na palimpseście w Turynie. Miejscem spotkania będzie Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

Arkadiusz Baron, Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona odkrytego na palimpseście w Turynie

Dnia 19 lutego 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU, podczas którego ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron wygłosi referat pt. Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona odkrytego na palimpseście w Turynie. Miejscem spotkania będzie Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.

Jan Kozłowski, Krzyż w J 19,28-30 jako krzew gorejący (Wj 3,1-14) ?

Dnia 27 marca 2019 r. o godz. 18.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UW (sala 103, II piętro) odbędzie się otwarte seminarium doktoranckie prof. Cypriana Mielczarskiego, w ramach którego dr Jan Kozłowski wystąpi z referatem pt. Krzyż w J 19,28-30 jako krzew gorejący (Wj 3,1-14) ?

Jan Kozłowski, Krzyż w J 19,28-30 jako krzew gorejący (Wj 3,1-14) ?

Dnia 27 marca 2019 r. o godz. 18.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UW (sala 103, II piętro) odbędzie się otwarte seminarium doktoranckie prof. Cypriana Mielczarskiego, w ramach którego dr Jan Kozłowski wystąpi z referatem pt. Krzyż w J 19,28-30 jako krzew gorejący (Wj 3,1-14) ?

Konferencja: Clerics in Church and Society

W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja Clerics in Church and Society, organizowana przez zespół projektu Presbyters in the Late Antique West. Program konferencji i formularz rejestracji można znaleźć na stronie konferencji.

Konferencja: Clerics in Church and Society

W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja Clerics in Church and Society, organizowana przez zespół projektu Presbyters in the Late Antique West. Program konferencji i formularz rejestracji można znaleźć na stronie konferencji.

Rafał Toczko, Teoria status, donatyści i św. Augustyn

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Teoria status, donatyści i św. Augustyn, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UJ (ul. Łojasiewicza 6), sala 0094.

Rafał Toczko, Teoria status, donatyści i św. Augustyn

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Teoria status, donatyści i św. Augustyn, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UJ (ul. Łojasiewicza 6), sala 0094.

Rafał Toczko, Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Rafał Toczko, Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Albert Gorzkowski, Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13)

W ramach posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej  Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 18.00, prof. dr hab. Albert Gorzkowski wygłosi referat pt. Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13). Spotkanie odbędzie się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Albert Gorzkowski, Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13)

W ramach posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej  Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 18.00, prof. dr hab. Albert Gorzkowski wygłosi referat pt. Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13). Spotkanie odbędzie się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.