Rafał Rosół, Z badań nad inskrypcjami łacińskimi w Poznaniu

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 1 grudnia 2017 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr hab. Rafał Rosół (IFK UAM) wygłosi referat pt. Z badań nad inskrypcjami łacińskimi w Poznaniu. Spotkanie będzie można śledzić […]

Joanna Duska, Czy data to tata – przyczynek do odczytania polskich wyrazów w tekście łacińskim

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Joanna Duska (IJP PAN) wygłosi referat pt. Czy data to tata - przyczynek do odczytania polskich wyrazów w tekście łacińskim. Spotkanie będzie można śledzić również w […]

Joanna Duska, Czy data to tata – przyczynek do odczytania polskich wyrazów w tekście łacińskim

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Joanna Duska (IJP PAN) wygłosi referat pt. Czy data to tata - przyczynek do odczytania polskich wyrazów w tekście łacińskim. Spotkanie będzie można śledzić również w […]

Bartłomiej Bednarek, Likurg, król Edonów, w Rzymie

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 19 października 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Bartłomiej Bednarek (UW) wygłosi referat pt. Likurg, król Edonów, w Rzymie. W poszukiwaniu tekstu, który wszyscy znali tak dobrze, że nikt o nim nawet nie wspomniał. […]

Bartłomiej Bednarek, Likurg, król Edonów, w Rzymie

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 19 października 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Bartłomiej Bednarek (UW) wygłosi referat pt. Likurg, król Edonów, w Rzymie. W poszukiwaniu tekstu, który wszyscy znali tak dobrze, że nikt o nim nawet nie wspomniał. […]

Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Czym właściwie jest rozariusz?

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 30 listopada 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Katarzyna Jasińska, mgr Magdalena Klapper oraz dr Dorota Kołodziej (Instytut Języka Polskiego PAN) wygłoszą referat pt. Czym właściwie jest rozariusz? - uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych. Spotkanie […]

Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Czym właściwie jest rozariusz?

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 30 listopada 2018 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu dr Katarzyna Jasińska, mgr Magdalena Klapper oraz dr Dorota Kołodziej (Instytut Języka Polskiego PAN) wygłoszą referat pt. Czym właściwie jest rozariusz? - uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych. Spotkanie […]

Mieczysław Mejor, Antyk w średniowiecznej Polsce

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 15 lutego 2019 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN) wygłosi referat pt. Antyk w średniowiecznej Polsce. Spotkanie będzie można śledzić również w Internecie. Więcej informacji: strona wydarzenia

Mieczysław Mejor, Antyk w średniowiecznej Polsce

Instytut Języka Polskiego PAN Mickiewicza 31, Kraków

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum - wokół średniowiecznego tekstu. 15 lutego 2019 r. o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN) wygłosi referat pt. Antyk w średniowiecznej Polsce. Spotkanie będzie można śledzić również w Internecie. Więcej informacji: strona wydarzenia

Michael Lo Piano, From Center to Periphery: The Origins and Maturation of Renaissance Humanism in East Central Europe

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum – wokół średniowiecznego tekstu. Dnia 15 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu Michael Lo Piano (Yale University) wygłosi referat pt. From Center to Periphery: The Origins and Maturation of Renaissance Humanism in East Central Europe. Spotkanie będzie można […]

Michael Lo Piano, From Center to Periphery: The Origins and Maturation of Renaissance Humanism in East Central Europe

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum – wokół średniowiecznego tekstu. Dnia 15 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu Michael Lo Piano (Yale University) wygłosi referat pt. From Center to Periphery: The Origins and Maturation of Renaissance Humanism in East Central Europe. Spotkanie będzie można […]

Joanna Frońska, Iwona Krawczyk, Biblioteka we fragmentach. Wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły katedralnej w Chartres

Online

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum. Wokół Średniowiecznego tekstu. 28 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 dr Joanna Frońska (IRHT CNRS) wraz z mgr Iwoną Krawczyk (IJP PAN) wygłoszą referat pt. Biblioteka we fragmentach. Wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły katedralnej w Chartres. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. […]