Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Sienna 16, Kraków

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia  Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1385 r. Więcej informacji: strona Archiwum

Dzień otwarty Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Sienna 16, Kraków

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia  Archiwów w Archiwum Narodowym w Krakowie obejrzeć będzie można m.in. najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską, pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego oraz dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1385 r. Więcej informacji: strona Archiwum

Promocja Najdawniejszych ksiąg grodzkich krakowskich

Polska Akademia Umiejętności Sławkowska 17, Kraków

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Narodowe w Krakowie zapraszają 10 grudnia 2019 r. o godz. 12 na promocję publikacji Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie. Spotkanie odbędzie się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Więcej informacji: strona spotkania

Promocja Najdawniejszych ksiąg grodzkich krakowskich

Polska Akademia Umiejętności Sławkowska 17, Kraków

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Narodowe w Krakowie zapraszają 10 grudnia 2019 r. o godz. 12 na promocję publikacji Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie. Spotkanie odbędzie się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Więcej informacji: strona spotkania