Rafał Toczko, Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Rafał Toczko, Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Polemiki listowne św. Augustyna z Donatystami a retoryka sądowa, który wygłosi dr Rafał Toczko (UMK). Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).