Barbara Gryczan, Hebrajska poezja złotego wieku w Al-Andalus

Online

27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 rozpocznie się seminarium  Hebrajska poezja złotego wieku w Al-Andalus, które poprowadzi dr Barbara Gryczan (UW). Organizowane przez Żydowski Instytut Historyczny spotkanie odbędzie się w trybie online (wymagana rejestracja).Więcej informacji: strona wydarzenia

Marek A. Janicki, Kto ocalił dla potomności Cronica conflictus…?

Online

W ramach Seminarium im. Brygidy Kürbis 29 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30 dr hab. Marek A. Janicki wygłosi wykład pt. Kto ocalił dla potomności Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410? Tajemnica rękopisu Biblioteki Kórnickiej 1506. Więcej informacji: link do spotkania

Aleksandra Klęczar, Kobiety i mężczyźni w hellenistycznych lamentach na śmierć Adonisa

Online

W ramach seminarium poświęconego poezji hellenistycznej organizowanego pod egidą trzech oddziałów PTF dr hab. Aleksandra Klęczar (Instytut Filologii Klasycznej UJ) wygłosi 29 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30  referat pt. Kobiety i mężczyźni w hellenistycznych lamentach na śmierć Adonisa. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Google Meet. Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku Link do spotkania: […]

Anna Maciejewska o swoim przekładzie Odysei

Dnia 5 maja 2021 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalne (Google Meet) seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego dr Anna Maciejewska (Studium Języków Obcych UŁ) przedstawi swój przekład Odysei.

Agnieszka Fabiańska, “Historia scholastica” Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego mgr Agnieszka Fabiańska wygłosi 7 maja 2021 r. o godz. 10 referat pt. "Historia scholastica" Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych. Spotkanie odbędzie się online.Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFiS PAN, Zakład Historii Języka […]

Jarosław Dumanowski, Szczupak po polsku i pieczenia po węgiersku

Online

Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Staropolskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych. 12 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.30 dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK wygłosi odczyt pt. Szczupak po polsku i pieczenia po węgiersku. Polskie „Kuchmistrzostwo” z XVI w. Spotkanie w formie zdalnej odbędzie […]

Co źródła średniowieczne mogą nam powiedzieć o emocjach?

Online

W czwartek 14 maja 2021 r. o godz. 19 odbędzie się w trybie online spotkanie z mgr Kaliną Słaboszowską pod hasłem Co źródła średniowieczne mogą nam powiedzieć o emocjach? Spotkanie organizuje Sekcja Mediewistyczna SKNH UW.Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku