Przejdź do paska narzędzi

Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” […]

Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Pracownia Literatury Renesansu UJ zaprasza na cykliczne spotkania neolatynistyczne online Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, które poprowadzi Patryk Ryczkowski (Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien, Leopold-Franzens-Universität […]