Dominika Lewandowska, Status prodigiów w okresie cesarstwa rzymskiego

Dnia 18 maja 2022 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalne seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW (Google Meet), podczas którego Dominika Lewandowska (Wydział Historii UW) przedstawi referat pt. Status prodigiów w okresie cesarstwa rzymskiego.

Jakub Zbądzki, Batrachomyomachia odczytywana na nowo. Hellenistyczne tło poematu i granice jego interpretacji

Dnia 20 maja 2022 r. o godz. 18.30 odbędzie się zdalne krakowsko-warszawsko-wrocławskie seminarium PTF (Google Meet), podczas którego mgr Jakub Zbądzki (Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego UWr) wygłosi referat pt. Batrachomyomachia odczytywana na nowo. Hellenistyczne tło poematu i granice jego interpretacji. Więcej informacji: profil fb IFK UW.

Tomasz Płóciennik, „Paganinim to on nie jest”, czyli o pewnym imposybilizmie wierszowanych chronostychów

Dnia 23 maja 2022 r. o godz. 18.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UW  odbędzie się zdalne seminarium doktoranckie (Google Meet), podczas którego Tomasz Płóciennik (Wydział Archeologii UW) wygłosi referat pt. „Paganinim to on nie jest”, czyli o pewnym imposybilizmie wierszowanych chronostychów, na przykładzie dwóch nowożytnych inskrypcji z Prudnika (Śląsk Opolski). Więcej informacji: profil FB wydarzenia.

Zuzanna Ciomborowska, The Odyssey of Delilah. Antyk i Biblia u Florence (and the Machine)

Koło Naukowe Klasyków UAM zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Akademejon, podczas ktorygo Zuzanna Ciomborowska przedstawi referat pt. The Odyssey of Delilah. Antyk i Biblia u Florence (and the Machine). Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2022 r. o godz, 17:00 w siedzibie IFK UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328). Wydarzenie będzie także transmitowane […]

Andrzej Wypustek, „Homoseksualiści” w epoce grecko-rzymskiej

Koło Gdańskie PTF i Zakład Filologii Klasycznej UG zapraszają na wykład dra hab. Andrzeja Wypustka (UWr) pt. "Homoseksualiści" w epoce grecko-rzymskiej: orientacja seksualna, trzecia płeć, męska projekcja? Wykład odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55, sala 4.65) oraz za pośrednictwem MS Teams (link).

Andrzej Wypustek, Rzymskie „orgie” między mitem, dyskursem a realiami

Koło Gdańskie PTF zaprasza na wykład dra hab. Andrzeja Wypustka (UWr) pt. Rzymskie "orgie" między mitem, dyskursem a realiami. Wykład odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55, sala 4.65) oraz za pośrednictwem MS Teams (link).

Tomasz Mojsik, Jak odróżnić prawdziwe Muzy od fałszywych?

Dnia 13 czerwca 2022 r. o godz. 18.30 (za pośrednictwem Google Meet) odbędzie się kolejne seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, organizowane pod egidą oddziałów PTF z Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Podczas spotkania dr hab. Tomasz Mojsik (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB) wygłosi referat pt. Jak odróżnić prawdziwe Muzy od fałszywych? Wskazówki dla czytelnika literatury antycznej […]

Karol Nabiałek, Rejestry obywateli miast Polski przedrozbiorowej

Wydział Prawa i Administracji UJ Gołębia 9, Kraków

Działający przy WPiA zespół „Dziedzictwo prawne i różnorodność kultur prawnych” zaprasza na spotkanie, podczas którego dr Karol Nabiałek (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) wygłosi referat pt. Rejestry obywateli miast Polski przedrozbiorowej. Spojrzenie źródłoznawcze na zabytki dawnego prawa. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 17 w trybie hybrydowym: online (MS Teams) oraz stacjonarnie przy […]

Joanna Frońska, Iwona Krawczyk, Biblioteka we fragmentach. Wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły katedralnej w Chartres

Online

Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Hortus Deliciarum. Wokół Średniowiecznego tekstu. 28 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 dr Joanna Frońska (IRHT CNRS) wraz z mgr Iwoną Krawczyk (IJP PAN) wygłoszą referat pt. Biblioteka we fragmentach. Wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły katedralnej w Chartres. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. […]