Mikołaj Szymański o holenderskiej Biblii pauperum

Dnia 9 czerwca 2021 r. o godz. 18.30 online (Google Meet) seminarium doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej UW, podczas którego prof. dr hab. Mikołaj Szymański (IFK UW) opowie o piętnastowiecznej holenderskiej Biblii pauperum i przedstawi poprawkę do jej tekstu. Więcej informacji: profil fb wydarzenia.

IX Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa

Online

10 czerwca 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym IX Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa w 20. rocznicę śmierci prof. Stanisława Urbańczyka, organizowana przez Koło Miłośników Historii Języka Polskiego WFPiK UAM. Chęć udziału w konferencji można zgłaszać pod adresem kmhjp.uam@gmail.com.Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku

Maria Nowak, Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito

Online

Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UKSW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN uprzejmie zapraszają na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników w czwartek 10 czerwca 2021 r. o godz. 16. Podczas spotkanie dr Maria Nowak wygłosi referat pt. Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Cisco Webex Meeting.

Polacy nad Nilem, sezony 2019-21

Online

Katedra Archeologii Egiptu i Nubii IAUW oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zapraszają na konferencję Polacy nad Nilem, sezony 2019-21, która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2021 r. na platformie Zoom Więcej informacji: strona konferencji

Letnie Seminarium Platońskie. Fajdros

Lanckorona Lanckorona

W dniach 5-11 lipca 2021 r. odbędzie się w Lanckoronie piąta edycja Letniego Seminarium Platońskiego. Tematem tegorocznej edycji będzie Fajdros Platona. Wykłady wygłoszą m.in. Thomas A. Szlezák, Lloyd Gerson, Harold Tarrant, John Dillon i Fritz Graf. Chęć udziału w seminarium można zgłaszać do 30 kwietnia. Więcej informacji: http://www.platon.up.krakow.pl/

Inskrypcje łacińskie w Poznaniu – spacer po mieście

Dnia 7 lipca 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się w Poznaniu spacer po mieście śladami inskrypcji łacińskich. Spacer organizuje Barak Kultury, natomiast przewodnikiem będzie Rafał Rosół (IFK UAM). Więcej informacji na Facebooku.