Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” (od 5 listopada 2020 r. do 18 marca 2021 r.). Każdy blok tematyczny obejmuje 12 spotkań po ok. 80 minut wraz z dyskusją.Więcej informacji: strona […]

Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Pracownia Literatury Renesansu UJ zaprasza na cykliczne spotkania neolatynistyczne online Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, które poprowadzi Patryk Ryczkowski (Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck). Warsztaty będą się odbywać co drugą środę w godzinach 18.00-19.30, począwszy od 10 marca 2021 r. Źródło: profil fb Terminus.

Seminarium eFontes: wiosna 2021

Online

12 marca 2021 r. rozpocznie się cykliczne seminarium projektu eFontes poświęcone semantyce historycznej. W bieżącym semestrze spotkania poświęcone będą wprowadzeniu do metod cyfrowych i użycia korpusów w badaniach nad leksyką średniowieczną. Więcej informacji: strona seminarium

XIII Krakowskie Spotkania Starożytnicze

Dnia 20 marca 2021 r. odbędą się online (za pośrednictwem MS Teams) XIII Krakowskie Spotkania Starożytnicze o tytule przewodnim Sunt superis sua iura? Państwo a kulty religijne w starożytności.