Alfred Twardecki, Grecka poezja epitafijna Królestwa Bosporańskiego

Dnia 8 grudnia 2021 r. o godz. 18.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UW odbędzie się zdalne seminarium doktoranckie  (Google Meet), podczas którego dr Alfred Twardecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) wygłosi referat pt. Grecka poezja epitafijna Królestwa Bosporańskiego.

Zamki i rezydencje średniowiecznej Europy

Online

W dniach 9-10 grudnia 2021 r. odbędzie się XLII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej Zamki i rezydencje średniowiecznej Europy. Więcej informacji: strona konferencji

Tomasz Mojsik, Posejdippos 118 A-B i rola Sitz im Leben w interpretacji: komentarz do wybranych aspektów utworu

Polskie Towarzystwo Filologiczne (oddziały w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu) zaprasza na seminarium poświęcone poezji hellenistycznej, które odbędzie się w formie zdalnej 9 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 (Google Meet). Podczas seminarium dr hab. Tomasz Mojsik (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB) wygłosi referat pt. Posejdippos 118 A-B i rola Sitz im Leben w interpretacji: komentarz do […]