Wystawa: Złota epoka Jagiellonów

Online

W Internecie można oglądać wirtualną wystawę Złota epoka Jagiellonów zrealizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” (od 5 listopada 2020 r. do 18 marca 2021 r.). Każdy blok tematyczny obejmuje 12 spotkań po ok. 80 minut wraz z dyskusją.Więcej informacji: strona […]

Seminarium Gellianum

Od 8 grudnia 2020 r. w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr rozpoczyna się otwarte seminarium pt. Seminarium Gellianum, które organizuje dr Katarzyna Ochman. Spotkania będą odbywać się online. Szczegółowe informacje: forms.office.com lub facebook.